Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2015

Al XVII-lea Simpozion

„Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară”

12 – 13 Noiembrie 2015

Timişoara, România

Programul General al Simpozionului

Joi, 12 Noiembrie 2015

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Inregistrarea participanţilor

10.00 - 10.15 Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A223

10.15 - 12.30 Sesiune Plenară

12.30 - 14.30 Pauză

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

15.30 - 18.00 Secţiunea A – Ştiinţe tehnice – Sala C 219

16.50 - 18.00 Secţiunea B – Ecologie, Chimie Sala C217

15.30 - 16.45 Secţiunea C – Sănătate – Sala C 217

15.30 - 18.00 Secţiunea D – Ştiinţe Socio-Umane – Sala C 220

18.00 Cocteil - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri, 13 Noiembrie 2015

Universitatea de Vest Timişoara,

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

10.30-12.30

Workshop: „Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale.

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facultăţilor de Fizică şi Matematică şi Informatică  -  Prof. Mihai Lungu


The XVIIth SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

November, 12 – 13, 2015

Timişoara, Romania

General Symposium Program

Thursday, the 12th of November 2015

Politehnica University Timişoara, Faculty Electrotechnics and

Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Symposium Opening Amphitheater A223

10.15 - 12.30 Plenary Session

12.30 - 14.30 Break

Paper presentation by sections

Politehnica University Timişoara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

15.30 - 18.00 Section A – Technical Sciences Room C 219

16.50 - 18.00 Section B –Ecology, Chemistry – Room C 217

15.30 - 16.45 Section C – Health – Room C 217

15.30 - 18.00 Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.00 Cocktail

Politehnica University Timişoara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

Room C 221

Friday, the 13th of November 2015

West University Timisoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara

Workshop: Tops and rankings. The presence of Romanian universities in the international tops and rankings

Chairmen: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Visite of the research infrastruture of UVT: The laboratories of the Faculty of Physics and the Faculty of Mathematics and Informatics


 

 

Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

Amfiteatrul A 223

Amphitheater A 223

 

 

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10.15-12.30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

P1

Cercetarea ştiinţifică românească în contextul european

The Romanian Scientific Research in the European Context

Petru ANDEA Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

P2

Începuturile învăţământului politehnic în Europa

The Beginning of Technical Higher Education in Europe
Mircea POPOVICIU Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

 

 

P3

Einstein şi ştiinţa secolului 20

Einstein and 20th Century Science

Nicolae AVRAM Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea de Vest Timişoara

 

 

P4

Rolul geneticii în determinismul comportamental

Role of Genetics in the Causation of Behavior Comportamental

Gallia BUTNARU Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

P5

ORGANOGENEZA, viitorul medicinei dentare

Organogenesis, the Future of Dentistry

Cristina Maria BORŢUN Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş “Timişoara

 

 

P6

Plastinatia ca metoda de conservare a preparatelor anatomice Plastinattion as a Technique for Preservation of Anatomical Specimens

Marius PENTEA Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Papers presentation by sections

 

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electoenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

Secţiunea A – Ştiinţe Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

Sala C 219

Room C 219

 

Ora: 15.30-18.00

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Dr. ing. Doru Romulus PASCU ISIM Timişoara

 

Dr. ing. Victor VERBIŢCHI ISIM Timişoara

 

 

 

A1

Monitorizarea distribuţiei temperaturii în moara de ventilaţie dintr-o termocentrală

Monitoring of Temperature Distribution in Ventilation Mill in Thermal Power Plant

Jasmina PERIŠIĆFaculty of Real Estate Management, Union University, Belgrad, Serbia, Ljiljana RADOVANOVIĆ, Eleonora DESNICA, Jasmina PEKEZ, Ivan PALINKAŠ University in Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”. Zrenjanin

 

 

A2

Analiza procesului de încărcare a camionului cu amestec de saramură printr-o unitate mobilă

Process Analysis of Truck Loading Brine Mixing Mobile Unit

Jasmina PERIŠIĆ, Marina MILOVANOVIĆ, Marina Bugarčić Faculty of Real Estate Management, Union University Nikola Tesla Belgrade, Serbia, Marko RISTIĆ Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVIĆ University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Serbia

 

 

A3

Dezvoltarea unei platfome de training folosind realitatea virtuală pentru aplicatii la termocentrale

Virtual Reality Training Platform Development for Power Plant Application

Gergely DOBOS, Róbert BELEZNAI, Ákos SZŐLŐSI Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

 

 

A4

Simularea procesului ingineresc de injecţie a unei componente auto din material plastic şi testarea acesteia

Process Engineering Simulation of the Injection Moulding of a Plastic Automotive Component and Its Testing

Ákos SZŐLŐSI, Róbert BELEZNAI, Gergely DOBOS Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

 

 

A5

Optimizarea soluţiilor proceselor economice utilizând programarea neliniară
Computational Optimization of Economical Processes Solutions Through Nonlinear Programming

Cornelia Victoria ANGHEL DRUGĂRIN, Lenuta CINDEA, Cristian P. CHIONCEL – Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa

 

 

A6

Aspecte tehnice în legătură cu cerinţele noi cuprinse în standardele europene legate de încercările pentru aparatura EX i

Technical Issues Related to the New Requirements Contained in European Standards Related to EX i equiment tests

Cosmin COLDA, Sorin BURIAN, Jeana IONESCU, Marius DARIE, Tiberiu CSASZAR, Mihai MAGYARI National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

A7

Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate cu privire la construcţia elementelor care au ca scop limitarea efectelor exploziilor

Health and Safety Security Essentail Requirements on Construction of Items Aimed to Limit the Effects of Explosion

Andrei lucian GIREADĂ, Artur George GĂMAN, Daniel PUPĂZAN, Cosmin ILIE, Alin IRIMIA, Sorin – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

A8

Cercetări privind dezvoltarea metodelor de determinare a temperaturilor de suprafaţa la echipamentele neelectrice în scopul prevenirii şi protecţiei la explozie

Researches Regarding the Development Methods for Determining the Surface Temperatures of he Non-Electrical Equipment in Order to Prevent and Explosion Protection

Adrian JURCA, Mihaela PĂRĂIAN, Niculina VĂTAVU, Florin PĂUN,. Leonard LUPU National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

A9

Dezvoltarea metodelor de testare a capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole privind sensibilitatea la descărcări electrostatice

Development Test Methods for Electric Detonators and Pyrotechnic Articles for Vehicles on Sensitivity to Electrostatic Discharges

Florin Adrian PĂUN, Emilian GHICIOI, Mihaela PĂRĂIAN, Adrian JURCA, Niculina VĂTAVU - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

A10

Studiu privind simularea unui concentrator acustic din oţel aliat folosind Programul SOLIDWORKS

Study on the Simulation of on Alloy Steel Ultrasonic Horn Using SOLIDWORKS Software

Marian-Dumitru NEDELONI, Cornelia Victoria ANGHEL DRUGARIN, Silviu Draghici, Irina Maria TERFALOAGA Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A11

Studiu privind cercetări de eroziune cavitaţională în laborator pe oţelul carbon de calitate C35

Study on Erosion Cavitation Research in Laboratory on C35 Carbon Steel

Marian-Dumitru NEDELONI, Petru MAGHEŢI, Adrian PELLAC, Sorin Laurenţiu BOGDAN, Ionela Mariana PELEA Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A12

Panouri solare: astazi o necesitate?

Solar Panels: Today a Necessity ?

Alina Camelia PAVEN, Loredana-Nicoleta PAVENUniversitatea Politehnica Timisoara

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil - Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timişoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara

 

 

10.30-12.30

Workshop:Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facultăţilor de Fizică şi Matematică şi Informatică

 Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

Secţiunea B – Ecologie; Chimie

Section B – Ecology; Chemistry

 

 

Sala C217

Room C217

 

Ora: 16.50-18.00

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER – Universitatea Politehnica
Timişoara

 

Conf. dr. Ioan SĂRAC – USAMVB Timişoara

 

 

 

B1

Comportarea populaţiilor locale de Lycopersicon esculentum Mill. in condiţiile unei tehnologii de cultură ecologică

The behavior of the local population of Lycopersicon esculentum Mill. in ecological growing technology conditions

Darius MATHIU, Gallia BUTNARU, Ioan SARAC, Gheorghe POSTA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

B2

Bio-nanocompozite – optoelectronică, conversia energiei, biosenzori

Bio-nanocomposites - optoelectronics, energy conversion, biosensors

Kata HAJDU Department of Medical Physics and Informatics, University of Szeged, Hungary

 

 

B3

Studierea descompunerilor rapide ale azotatului de amoniu prin intermediul metodelor termice de analiză în vederea sporirii securităţii la depozitare, transport şi utilizare

The Study of the Rapid Descomposition of Ammonium Nitrate Through Analysis in Order to Increase the seif Storage, Transport and Use

Andrei SZOLLOSI-MOŢA, Maria PRODAN, Constantin LUPU, Irina NĂLBOC, Emilian GHICIOI National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

B4

Evaluarea poluării generate în urma detonării explozivilor de uz civil

Assessment of Pollution generated by Detonation of Explosives for Civil Uses

Ilie–Ciprian JITEA, Stefan ILICI, Gabriel VASILESCU, Edward GHEORGHIOSU, Daniela-Carmen RUS, Attila KOVACS, Sorin BORDOŞ National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petroşani

 

 

B5

Imobilizarea β-galatozidazei din k. Lactis prin entrapare în sol-gel combinată cu adsorbţie

Immobilization of Β-Galactosidase from K. Lactis by Sol-Gel Entrapment Combined with Adsorption

Daniel BUDUGAN, Emese BIRO, Anamaria TODEA, Francisc PETER Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

 

 

B6

Îmbunătăţirea stabilităţii operaţionale a peroxidazei din hrean prin imobilizare cu legare covalentă

Improvement of Operational Stability of Horseradish Peroxidase by Covalent Immobilization Method

Natalia-Claudia BUZATU, Anamaria TODEA, Maria Elena RĂDULESCU-GRAD, Simona Gabriela MUNTEAN Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy

 

 

B7

Sinteza prin metoda combustiei şi caracterizarea unor nanocompozite FEXOY/c

COMBUSTION SYNTHESIS and CHARACTERIZATION of SOME Fexoy/C NANOCOMPOSITES

Eliza-Cornelia MUNTEANPolitehnica University Timişoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Timişoara, Romania, Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy, Timisoara, Robert IANOŞ, Cornelia PĂCURARIU Politehnica University Timişoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Simona Gabriela MUNTEAN Institute of Chemistry of Romanian Academy, Timisoara, Romania, Daniel Nižňanský Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry, Czech Republic

 

 

B8

Rezoluţia cinetică enzimatică a unor precursori bioactivi utilizând lipaze entrapate în matrici de sol-gel

Enzymatic Kinetic Resolution of Bioactive Precursors by Using Sol-Gel Entrapped Lipases

Anamaria TODEA, Adinela CIMPORESCU, Valentin BADEa, Cristina PAUL, Emese BIRO, Francisc PETER Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timişoara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara

 

10.30-12.30

Workshop:Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facultăţilor de Fizică şi Matematică şi Informatică

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

Secţiunea C –Sănătate

 

Section C – Health

 

 

Sala C 217

Room C 217

 

Ora: 15.30-16.45

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

 

Conf. dr. Claudia SALA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

 

 

C1

Utilizarea unui test de screening pentru evidențierea coagulazei legate la stafilococii izolați de la animale

The Use of a Screening Test for Revealing the Clumping Factor in Staphylococci Isolated from Animals

Iulia BUCUR, Larion FLUERAŞU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

C2

Compararea a diferite medii de cultură pentru izolarea și identificarea salmonelor

Comparing Different Culture Media to Isolate and Identify Salmonellas

Maria Zoriţa COCORA, Cristian LAZARESCU, Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

C3

Frecvenţa unor boli infecţioase bacteriene asociate sindromului cu tulburări respiratorii şi de reproducție la suine

The Frequency of One of the Bacterian Infectious Diseases Associated with Respiratory Syndrome and Reproductive Pigs

L FLUERAŞU, A. OLARIU JURCA, A. STANCUUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

C4

Evaluarea agresivităţii la câine

Aggressiveness Assessment in Dogs

Timea KOCIS, LydiaTOTH, Cristian LAZARESCU, Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

C5

Biofilmul microbian format de enterobacterii antibiorezistente izolate de pe suprafaţa cărnii

Microbial Biofilms Formed by Meat Isolated Antibiotic Resistant Enterobacteria

Adriana MORAR, Attila Alexandru MORVAY, Imre KÁLMÁN, Claudia Corina SALA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

C6

Reacţii vasculare în pneumopatii la mamifere

Vascular Reactions in Mammal's Pneumopatia

A. STANCU, L. CĂRPINIŞAN, A. GHIŞE, M. PENTEAUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timişoara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara

 

 

10.30-12.30

Workshop: Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor laboratoare din cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică şi Informatică

 


Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea D – Ştiinţe Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 15.30-18.00

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timişoara

Asist. dr. Roxana Ghiţă – Universitatea de Vest Timişoara

D1

Proiectarea modelului semantic pentru conținutul educațional în software-ul MOODLE LMS

Designing a Semantic Model of Educational Content in Moodle Lms

Jasmina PERIŠIĆ, Marina MILOVANOVIĆ Faculty of Real Estate Management, Union University, Belgrade, Serbia, Zorica BOGDANOVIĆ, Marijana DESPOTOVIĆ-ZRAKIĆ, Aleksandra LABUS Faculty of Organisational Science, University of Belgrade, Serbia

D2

Identitate de brand-contafiscal

Brand Identity-Contafiscal

Georgiana BACRIA MSA Adevertisng Cluj, România

D3

Aspecte particulare privind deţinerile reciproce în cadrul operaţiunilor de fuziune

Particular Aspects Regarding Mutual Ownership in Merge Operations

Dorica Coman Universitatea de Vest din Timişoara

D4

Perspective actuale ale asistenţei sociale a familiei

Current Perspectives of Family Social Work

Cristina ISPAS Universitatea "Eftimie Murgu" Reşita

D5

Limbajul pedagogic mijloc de conceptualizare a realităţii educative

Pedagogical Language - Educational Mean of Conceptualizing Reality

Cristina ISPAS Universitatea "Eftimie Murgu" Reşita

D6

Mind Mapping - o tehnică de predare/învățarea a limbilor pentru studenții non-filologi

Mind Mapping – a Language Teaching/Learning Technique for Non – Philological Students

Dorina CHIŞ-TOIA, Alina GUGA-COŢEA, Alina VIŞAN Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa

D7

Portretul lui Dorian Grey: identitate si dublul gotic la Fin de siècle

Oscar Wilde’s the Picture of Dorian Gray: Identity and the Gothic Double at the Fin de Siècle

Erika ADA Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D8

Limbajele globalizării: Metafore financiare în romanul Freedom (2010) de Jonathan Franzen

The Language of Globalization: Financial Metaphors in Jonahan Franzen’s

Freedom (2010)

Loredana Bercuci Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D9

Persoana din spatele personajului: Margaret Garner ca şi inspiraţie pentru Preaiubit şi alte texte

The Person Behind the Character: Margaret Garner as Inspiration for Beloved and Other Texts

Şerban-Dan BLIDARIU Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D10

Motivul foamei în literatură – o privire de ansamblu

The theme of hunger in literature – an overview

Loretta BRĂDICEANU-PERSEM Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D11

Finalitatea fără scop a trupului în spectacolele Marinei Abramovici

The Body’s Purposiveness without Purpose. Marina Abramovici Performance

Claudia BUCSAI Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D12

Despre casă, acasă şi călătorii iniţiatice în operele lui J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis şi J.K. Rowling

On House, Home and Initiatic Journeys in the Works of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis and J.K. Rowling

Laura MĂCINEANU Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D13

Tribalism în romanul Chimamandei Adichie’s Americanah

Tribalism in Chimamanda Adichie’s Americanah

Mihaela POPUTA -Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D14

Emily Dickinson şi arta descrierii peisajelor interioare

Emily Dickinson and the Art of Describing “The Inner Landscape”

Tudor PROTEASA Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D15

Literatura migrantă- perspective germane şi italiene

“Migrants Migration” Literature - German and Italian Perspectives

Roxana ROGOBETE, Bogdan BALITA Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D16

Traducerea şi receptarea culturală a romanului Women of Sand and Myrrh de Hanan Al-Shaykh's

Cultural (Mis) Translation in Hanan Al-Shaykh's Women of Sand and Myrrh

Al-Jayikh Ali Kareem TOBICK Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Discuţii - Discussions

18.00

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timişoara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara

10.30-12.30

Workshop: Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor laboratoare din cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică şi Informatică

 

 
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: